Nieuw gezicht op de Lekbrug
Nieuw gezicht op de Lekbrug

Onrust in de wereld,
onrust in ons leven,
onrust in ons hart.

Steeds opnieuw
ontsteken wij het Licht
als teken van hoop,
als voorbode van vrede.

Veel heil en zegen in 2023!

De oogst van 2022