Omslag Eredienstvaardig 2012

In het tijdschrift Eredienstvaardig (nu: Laetare) van februari 2012 zijn twee liederen van mij opgenomen: Het begin en Bemoediging. In de rubriek Nieuw lied zijn beide in 1-stemmige versie afgedrukt en toegelicht door redacteur Dennis Vallenduuk.

Eredienstvaardig werd later Laetare. Vanaf 2022 is er Heilig spel, Magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Dit is de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare (protestants).

Mijn genoemde liederen zijn later opgenomen in mijn boek Herinnering.