Jantje Visser 1884-1956
Jantje Visser 1884-1956

Visser is de familienaam van de moeder van mijn vader. De kwartierstaat van mijn grootmoeder Jantje Visser, geboren in 1884 te Garnwerd en overleden in 1956 te Groningen, is hier te vinden.

Deze foto stond jaren in een dubbel lijstje bij mijn ouders op de kast en nu op mijn werkkamer. Ik schat dat de foto begin jaren 50 van de vorige eeuw is gemaakt. De andere foto uit het lijstje is te vinden bij Pieter Lautenbach.

Generatie 1 (kwartierdrager of proband)

1 Jantje Visser, geboren in 1884 te Garnwerd en overleden in 1956 te Groningen.
Zij trouwde in 1907 te Ezinge met Pieter Lautenbach, geboren in 1876 te Opende en overleden in 1933 te Groningen. 

Generatie 2 (ouders)

2 Fopke Visser, geboren in 1839 te Makkum en overleden in 1918 te Garnwerd.
Hij trouwde in 1868 te Ezinge met:
3 Anneke Wever, geboren in 1842 te Feerwerd en overleden in 1904 te Garnwerd.

Generatie 3 (grootouders)

4 Wiebe Jacobs Visser, geboren in 1812 te Makkum en overleden in 1902 te gem. Wonseradeel.
Hij trouwde in 1834 te Makkum met:
5 Oeke Klazes Schaaf, geboren in 1808 te Makkum en overleden in 1887 te gem. Wonseradeel.

6 Sietze Geerts Wever, geboren in 1811 te Saaksum en overleden in 1847 te Feerwerd.
Hij trouwde in 1836 te Ezinge met:
7 Jantje Jans Willems, geboren in 1807 te Feerwerd en overleden in 1873 te Feerwerd.

Generatie 4

8 Jacob Wiebes Visser, geboren in 1771 te Makkum en overleden in 1839 te gem. Wonseradeel.
Hij trouwde met:
9 Maaike Durks, geboren in 1778 te Schraard en overleden in 1834 te Franeker.

10 Klaas Gerlofs Schaaf, geboren in 1776 te Makkum en overleden in 1851 te Makkum.
Hij trouwde met:
11 Oetske Cornelis de Boer, geboren omstreeks 1783 en overleden in 1852 te Makkum.

12 Geert Jans Wever, geboren omstreeks 1780 te Oldehove en overleden in 1847 te gem. Ezinge.
Hij trouwde in 1806 te Niehove met:
13 Dieuwerke Sytzes Rosema, geboren te Saaksum en overleden in 1832 te Oldehove.

15 Anneke Jans, geboren in 1783 te Feerwerd en overleden in 1858.

Generatie 5

16 Wibe Wybe, geboren omstreeks 1740.

18 Durk Gerrits
Hij trouwde in 1771 met:
19 Riemke Feddes 

20 Gerlof Fopkes, geboren omstreeks 1741 te Makkum en overleden na 1811.
Hij trouwde in 1772 te Makkum met:
21 Trijntje Jurjens

22 Cornelis Douwes de Boer, overleden in 1831 te gem. Wonseradeel.

24 Jan Jans Wever
Hij trouwde met:
25 Grietje Jans Smit

26 Sijtze Popkes Rosema
Hij trouwde met:
27 Geeske Mertens

30 Jan Willems, overleden vóór 1812.
Hij trouwde met:
31 Aafke Pieters

Generatie 6

40 Fopke Gerloff, geboren in 1697 te Makkum.


© 2005 Anton Lautenbach, Groningen

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.1 en aangepast door Ineke Lautenbach