Pieter Lautenbach 1876-1933
Pieter Lautenbach 1876-1933

Mijn familienaam is Lautenbach. Zoals voor de meeste mensen geldt: dat is de familienaam van mijn vader, Anton en zijn vader, Pieter. De kwartierstaat van mijn grootvader Pieter Lautenbach, geboren in 1876 te Opende en overleden in 1933 te Groningen, is hier te vinden.

Deze foto stond jaren in een dubbel lijstje bij mijn ouders op de kast en nu op mijn werkkamer. Volgens de verhalen is de foto gemaakt naar een tekening, die verloren is gegaan. De andere foto uit het lijstje is te vinden bij Jantje Visser.

Generatie 1 (kwartierdrager of proband)

1 Pieter Lautenbach, geboren in 1876 te Opende en overleden in 1933 te Groningen.
Hij trouwde in 1907 te Ezinge met Jantje Visser, geboren in 1884 te Garnwerd en overleden in 1956 te Groningen.

Generatie 2 (ouders)

2 Tiemen Lautenbach, geboren in 1837 te Opende en overleden in 1915 te Groningen.
Hij trouwde in 1866 te Grootegast met:
3 Geertje Boersma, geboren in 1841 te Noordwijk gem. Marum en overleden in 1913 te Groningen.

Generatie 3 (grootouders)

4 Douwe Pieters Lautenbach, geboren in 1795 te Ritzumazijl en overleden in 1866 te Opende.
Hij trouwde in 1816 te Grootegast met:
5 Anje Pieters Saaksema, geboren in 1795 te Saaksum en overleden in 1878 te Opende.

6 Sjoerd Marks Boersma, geboren in 1810 te Augustinusga en overleden in 1873 te Opende.
Hij trouwde in 1833 te Buitenpost met:
7 Antje Wiebes Veenstra, geboren omstreeks 1811 en overleden in 1880 te gem. Grootegast.

Generatie 4

8 Petrus Cornelis Lautenbach, geboren in 1756 te Bergum en overleden in 1830 te Opende.
Hij trouwde in 1794 te Bergum met:
9 Antje Wijtzes (Wietzes), geboren in 1766 te Veenwouden en overleden in 1852 te Opende.

10 Pieter Thiemens Saaksema, geboren in 1770 te Saaksum en overleden in 1836 te gem. Grootegast.

12 Mark Wijtses Boersma, geboren te Gerkesklooster en overleden vóór 1833.
Hij trouwde in 1802 te Augustinusga met:
13 Adriaantje Sjoerds van Klooster, geboren te Augustinusga en overleden vóór 1833.

14 Wijbe Douwes Veenstra, overleden vóór 1833.
Hij trouwde in 1795 te Drogeham met:
15 Froukje Gaaijes Smid

Generatie 5

16 Douwe Pieters Lautenbach, geboren in 1717 te Warga en overleden omstreeks 1793.
Hij trouwde in 1741 te Warga met:
17 Rixjen Gerbens, overleden vóór 1762.

18 Wijtze Jurjens Jager
Hij trouwde met:
19 Trijntje Jans

20 Tiemen IJdes, geboren te Niehove en overleden vóór 1777.
Hij trouwde in 1769 te Saaksum met:
21 Antje Pieters, geboren te Zuidhorn.

28 Douwe Wiebes
Hij trouwde met:
29 Antje Hepkes Veenstra, geboren omstreeks 1739 en overleden vóór 1813 te gem. Achtkarspelen.

Generatie 6

32 Petrus Cornelius Lautenbach, geboren in 1686 en overleden in 1762.
Hij trouwde met:
33 Doetje Eelses Douwes

58 Hepke Tjerks, geboren te Oostermeer.
Hij trouwde in 1738 te Oostermeer met:
59 Aaltje Atzes, geboren te Surhuisterveen.

Generatie 7

64 Willem Lautenbach, geboren in 1655 te Leeuwarden.
Hij trouwde omstreeks 1685 met:
65 Sara Couperus, geboren in 1659 te Idaard.

66 Eelse Douwes of Douwe Willems 

Generatie 8

128 Petrus Lautenbach, geboren omstreeks 1628 te Goutum en overleden in 1673.
Hij trouwde in 1653 te Leeuwarden met:
129 Catharina Schaefbank, geboren in 1633 te Leeuwarden.

130 Dirk Jansen, geboren in 1627 te Burgwerd en overleden omstreeks 1684.
Hij trouwde in 1656 te Warga met:
131 Geertje Claases, overleden na 1679.

Generatie 9

256 Willem Lautenbach, geboren in 1597 en overleden in 1657 te Goutum.
Hij trouwde omstreeks 1620 met:
257 Teuntje Pieters, overleden in 1678 te Jelsum.

258 Thomas Schaeffbank
Hij trouwde in 1618 te Leeuwarden met:
259 Maicke Hendricx

260 Jan Jansen Cuijper (Couper)
Hij trouwde met:
261 Dieucke Symonsdr

262 N.N. (mischien Claas)
Hij trouwde met:
263 N.N Plekker

Generatie 10

512 Henricus Lautenbach, geboren in 1572 en overleden in 1614.
Hij trouwde in 1595 te Leeuwarden met:
513 Maria (Marijke) Velzen, geboren in 1576 te Leeuwarden en overleden in 1656 te Leeuwarden.

520 John (Ian) Couper, geboren omstreeks 1555 en overleden in 1620.
Hij trouwde met:
521 Theodore Hay

526 Vincent Plekker (Plecker), geboren omstreeks 1540 te Oldersum Oost Friesland Duitsland en overleden in 1621 te Wirdum FR.
Hij trouwde met:
527 Trynke Stefani

Generatie 11

1024 Jacobus Lautenbach, geboren omstreeks 1537 en overleden in 1612 te Leeuwarden.
Hij trouwde omstreeks 1560 met:
1025 Engeltje Willem Klotz, geboren omstreeks 1538 en overleden in 1604 te Leeuwarden.

1026 Hendrik Willems Velsina, overleden omstreeks 1604 te Calabrie Italië.
Hij trouwde met:
1027 Auck Wopkedochter, geboren in 1554 en overleden in 1628.

1040 John Couper

Generatie 12

2050 Willem Klotz


© 2005 Anton Lautenbach, Groningen

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.1 en aangepast door Ineke Lautenbach